POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240 NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, adres do wysyłki ul. Świętojańska 95 81-391 Gdynia tel. 795 977 790 mail biuro@fitkalorie.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczą-cą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wy-branego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.